Letter A: Naheffing loonheffing

Een naheffing loonheffing is een situatie waarin de Belastingdienst vaststelt dat er te weinig loonheffing is ingehouden op het salaris van een werknemer. Loonheffing is de belasting die wordt ingehouden op het loon van werknemers. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om de juiste bedragen aan loonheffing in te houden en af te dragen aan de Belastingdienst.

Wanneer de Belastingdienst constateert dat er te weinig loonheffing is ingehouden, kan zij een naheffingsaanslag opleggen aan zowel de werkgever als de werknemer. Dit betekent dat de werknemer achteraf alsnog belasting moet betalen over het bedrag dat te weinig is ingehouden. De werkgever wordt aangesproken op het nalaten van de correcte inhouding en kan daarnaast ook een boete opgelegd krijgen voor de foutieve inhouding.

Een naheffing kan verschillende oorzaken hebben, zoals fouten in de loonadministratie, onjuiste berekening van de loonheffing of veranderingen in persoonlijke omstandigheden van de werknemer die van invloed zijn op de belastingafdracht. Het is belangrijk dat werkgevers de loonadministratie zorgvuldig bijhouden en regelmatig controleren om fouten te voorkomen en correcte loonheffing in te houden.

Het is raadzaam voor werknemers om hun loonstrookjes regelmatig te controleren om er zeker van te zijn dat de juiste bedragen aan loonheffing worden ingehouden. Mochten er fouten worden ontdekt, dan is het verstandig om dit zo snel mogelijk aan de werkgever te melden, zodat correcties kunnen worden doorgevoerd en mogelijke naheffingen kunnen worden voorkomen.

Probeer nu eenmalig 3 gratis vertalingen

Belastingtool maakt het verwerken van belastingskenmerken een prettige ervaring.

Gratis proberen